Рокитнівський професійний ліцей

6141 Лісник; 5169 Єгер; 6113 Озеленювач

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускникапрофесійного (професійно-технічного) навчального закладу 

                   Професія:  6141  Лісник                   

Кваліфікація:  лісник

Кваліфікаційні вимоги

 Повинен знати: основи лісового та природоохоронного законодавства; інструкції, розпорядчі документи, що відносяться до виконання його обов’язків; топографічні, ландшафтні та лісорослинні умови й особливості обходу; правила пожежної безпеки і санітарні правила в лісах;правила рубки лісу, правила і терміни полювання; правила сінокосіння, випасу худоби та інших побічних користувань у лісі; правила охорони праці; норми відповідальності за порушення лісового законодавства; організацію і технологію робіт на сівбі й садінні лісу, робіт із природного поновлення, догляду за лісом та лісовими культурами, з побічного користування лісом, на заготівлі лісового насіння з лісонасіннєвого матеріалу; технічні умови і стандарти на лісове насіння та лісонасіннєвий матеріал, харчові продукти лісу, лікарські рослини і технічну сировину, деревну зелень, що заготовлюються; основні знання про будову деревини та її властивості; способи і засоби гасіння лісових пожеж; ознаки появи і поширення шкідників та хвороб лісу; порядок огляду речей, вилучення у правопорушників лісової і мисливської продукції, знарядь порушень і документів на них; основи ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

 Повинен уміти: здійснювати охорону лісів, стаціонарних пунктів спостереження за лісом, телефонних ліній, пізнавальних знаків для авіації, мостів і лісовпорядних знаків та інших об’єктів майна в закріпленому за ним обході;давати  вказівки щодо усунення порушень лісового законодавства, правил пожежної безпеки, встановленого порядку ведення лісового господарства та лісокористування; сигналізувати про появу в лісі шкідників і хвороб лісу; керувати і брати участь у роботі з гасіння лісових пожеж; надавати допомогу майстрові лісу в організації і проведенні лісогосподарських та лісокультурних робіт, відведенні лісосік, а також лісових ділянок під сінокосіння, пасовища та інші види користувань, показі в натурі під час проведення лісовпорядкування меж, межових знаків, квартальних просік, візирів тощо в межах закріпленого обходу; користуватися GPS-пристроями; здійснювати заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва, знати основи формування бізнес-плану.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен: раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; дотримуватися  норм технологічного процесу;не допускати браку в роботі; знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків; володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

Вимоги до освітнього, освітньо - кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

 1. При вступі на навчання - повна або базова загальна середня освіта.

 2. Після закінчення навчання - повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «лісник»; без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника

 Всі види економічної діяльності.

Специфічні вимоги

 1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства

 2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

  3. Медичні обмеження.

Примітка:

   У зв’язку з тим, що за чинним положенням посада лісника належить до категорії робітників, яким встановлюються місячний посадовий оклад (тарифна ставка), кваліфікаційні розряди лісникові не присвоюються.

Професія: 5169  Єгер

Кваліфікація: єгер

Кваліфікаційні вимоги

 Повинен знати: основи біології та анатомії мисливських тварин і птахів; місця перебування і скупчення диких тварин; місця вирощування кормових посівів та посадок захисних рослин; місця розміщення біотехнічних споруд;способи обліку і добування диких тварин; порядок здійснення заходів з охорони та відтворення диких тварин та птахів; способи боротьби зі шкідливими та хижими тваринами і птахами; правила техніки безпеки під час поводження з дикими тваринами і птахами; правила й терміни полювання; основні характеристики мисливської вогнепальної зброї, правила її застосування, зберігання, техніку безпеки під час полювання та технічного обслуговування, основи балістики; основні породи, правила тренування і використання мисливських собак; способи первинного оброблення та консервування продукції полювання; основи санітарії та гігієни;стандарти і технічні умови на мисливську продукцію;режим охорони видів тварин та птахів, занесених до Червоної книги України та до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні на даній території;правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки;основи надання первинної медичної і ветеринарної допомоги.

 Повинен вміти: доглядати та охороняти диких тварин від браконьєрства в закріпленому обході;заготовляти корми і підгодовувати тварин;вести облік запасів кормів;влаштовувати кормові поля, плантації, ремізи;проводити заходи зі збагачення природних кормових ресурсів біотопів;виконувати заходи з регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин і птахів;здійснювати профілактичні заходи для запобігання поширення захворювань тварин і птахів;вести реєстрацію мисливців;організовувати й проводити індивідуальні та колективні полювання;відстрілювати й відловлювати диких тварин у відповідності з дозвільними документами;виконувати первинне оброблення (знекровлення, нутрування), консервувати й здавати добуту дичину та мисливські трофеї відповідно до чинних стандартів і технічних умов;проводити біотехнічні заходи;прокладати мисливські доріжки, стежки, обладнувати бази;перевіряти зброю, боєприпаси, пастки та інші знаряддя лову, інвентар, устаткування;установлювати самоловні пристрої згідно дозвільних документів;консервувати об’єкти, устаткування, інвентар, спорядження на мисливській дільниці після закінчення сезону полювання та розконсервовувати їх перед його початком;ремонтувати знаряддя лову;проводити облік чисельності диких тварин та птахів;проводити роз’яснювальну роботу серед мисливців та місцевого населення щодо охорони, відтворення і раціонального використання державного мисливського фонду, правил полювання та про можливості поширення хвороб серед диких і домашніх тварин та птахів;виконувати роботи з додержання вимог охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;користуватися GPS-пристроями, відеореєстраторами, сучасною фото- і відеотехнікою;надавати первинну медичні і ветеринарну допомогу;здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва, знати основи формування бізнес-плану.

Загальнопрофесійні вимоги

 Повинен: раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; дотримуватися норм технологічного процесу; не допускати браку у роботі; знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати, в разі необхідності, засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків; володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів кваліфікації осіб

1. При вступі на навчання - повна або базова загальна середня освіта.

2. Після закінчення навчання - повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «Єгер» без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника:

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг. Лісове господарство та лісозаготівлі.

Специфічні вимоги

 1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

 2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

 3. Медичні обмеження.

 

Професія:  6113 Озеленювач 

Кваліфікація:  1, 2, 3 розряд

Кваліфікаційні вимоги - 1-й розряд

 Завдання та обов’язки. Виконує підсобні допоміжні роботи, пов'язані з прибиранням і очищенням садових доріжок, квітників та інших озеленених площ від листя, сучків, сміття та снігу. Забезпечує робочі місця садивними матеріалами, добривами та інвентарем. Бере участь у сортуванні різноманітних вантажів і складанні їх у відведених місцях. Ущільнює і розвантажує сніг. Доглядає за малими архітектурними формами. Відколює лід. Посипає доріжки піском вручну. Готує печі для випалювання горщиків ручним способом.

 Повинен знати: правила поводження з ручним садильним інвентарем під час виконання найпростіших робіт у зеленому господарстві; норми, правила навантажування і транспортування вантажів; найменування вантажів та правила їх укладання; особливості підготовки тари під посів дрібного квіткового насіння і пікірування рослин; правила догляду за малими архітектурними формами.

  Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 
  Приклади робіт:
 1. Вантажі невідповідальні — навантаження і розвантаження. 
 2. Газони, квітники, садові доріжки, кювети — очищення від листя, сучків і сміття, скошеної трави.
 3. Горщики, ящики — затарювання, миття, прибирання і укладання їх у штабелі. 
   4. Дивани садові — розміщення і встановлення. 
   5. Кілки — прибирання. 
 6.Листя — укладання в штабелі для компостування. 
   7. Саджанці, сіянці, живці — рознесення на місця садіння, вмочування коріння у розчин глини, зв’язування в жмути і розв’язування. 
 8. Стелажі і тара — підготовка до садіння, очищення від землі. 
  9. Ями — засипання їх землею з перекиданням і трамбуванням ґрунту, вирівнюванням поверхні. 

Кваліфікаційні вимоги 2-й розряд

  Завдання та обов’язки. Виконує прості роботи з підготовки ґрунту й добрив вручну. Викопує садильні ями й канави  у розталому ґрунті для садіння деревно-чагарникових рослин. Здійснює снігозатримання. Очищує насіння декоративних рослин. Прополює деревно-чагарникові рослини. Виконує горизонтальне планування площ, грядок і доріжок «на око». Поливає дерева, кущі і газонні трави ручним способом. Корчує пеньки вручну.

  Повинен знати:правила й способи виконання земельних робіт у міських умовах; найпростіші способи догляду за рослинами; правила поводження з вантажами, які потребують певної обережності; техніку збирання жолудів; способи планування  «на око» площ, грядок, доріжок.

   Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією озеленювача 1 розряду – не менше 0,5 року.

    Приклади робіт: 
  1. Ґрунт рослинний — заготівля. 
 2. Ґрунт — штикування, розпушування, вирівнювання та коткування під посадку зелених насаджень. 
 3. Грядки і борозни для висівання насіння і садіння рослин — улаштування. 
 4. Дерева, кущі, саджанці багатолітніх рослин — заготівля з грудкою землі розміром 0,5 x 0,4 м та 0,8 x 0,6 м, садіння, підгортання і розгортання.
  5. Дерен — заготівля вручну. 
  6. Дивани садові — пофарбування. 
  7. Жолуді — збирання. 
 8. Квіти горшкові — встановлення в ґрунт, очищення від зів’ялого листя. 
   9. Кілки — встановлення.
  10. Крони дерев — очищення від снігу. 
 11. Матеріал садильний деревно-чагарникових і багатолітніх рослин — тимчасове прикопування і розгортання. 
 12. Оранжерея — промивання скла, очищання його від снігу.
 13. Парникові мати, ящики пікірувальні, етикетки — виготовлення. 
  14. Рами парникові — складання у штабелі. 
  15. Решітки — зняття з пристовбурних кіл. 
 16. Рослини декоративні, дерева, кущі — притінення, прополювання, розпушування, підготовка до викопування. Видалення кореневих паростків. 
 17. Рослини чагарникові — навантаження, розвантаження, транспортування. 
  18. Штамби і гілки скелетні — очищення від кори. 

Кваліфікаційні вимоги 3-й  розряд

 Завдання та обов’язки. Виконує середньої складності земляні роботи із застосуванням кінної тяги. Розсіває добрива, маркує і нарізає борозни. Готує насіння та садильний матеріал. Улаштовує клумби рабатки, партери й бордюри. Здійснює обдернування поверхні. Сіє газонні трави на горизонтальних поверхнях. Виконує механізоване поливання дерев, чагарникових рослин та газонних трав. Розпилює стовбури дерев ручною пилкою. Ремонтує ґрунтові, гравійні та щебневі доріжки в парках, садах і скверах. Притінює оранжереї. Доглядає за зеленими насадженнями за допомогою простих інструментів і пристроїв. Готує розчин глини. Закріплює дерева за допомогою розтяжок. Улаштовує кювети, зрізує грунт із плануванням поверхні. Плете сітки вручну для вирощування гвоздики. Садить та пророщує бульбоцибулинні рослини. Викопує квіткові рослини. Складає букети квітів.

  Повинен знати:будову і правила експлуатації кінних причіпних засобів і призначення простих інструментів; правила викопування квіткових рослин і виймання їх із ґрунту; способи сіяння газонних трав на горизонтальних площах; способи планування площ під рейку або шаблон; правила поливання рослин; способи притінення оранжерей. 

   Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією озеленювача 2 розряду — не менше 1 року.

   Приклади робіт:
  1. Бордюри, партери, квітники — планування під рейку або шаблон.
   2. Бровки, узбіччя, схили — косіння вручну. 
   3. Букети квітів — складання. 
   4. Газони — викошування ручною косою. 
   5. Ґрунт — оранка, розпушування, боронування в розсадниках, коткування кінним і ручним котками. 
  6. Дерева, кущі, саджанці — заготівля з грудкою землі розміром 1 x 1 x 0,6 м, садіння.
  7. Дерева-саджанці і квіти — навантажування та розвантажування. 
   8. Жоржини, кали — садіння на пророщування. 
  9. Квіти однолітні та багатолітні — зрізування, викопування, очищення коріння від землі та луски, відщипування діток. 
  10. Кубики живильні, горщики торфоперегнійні — виготовлення. 
  11. Матеріал садильний (саджанці, сіянці, живці, квіткова розсада, цибулини) — підготовка до садіння, сортування, підрахунок, відпускання, пакування для транспортування. 
   12. Плівка синтетична — натягування на парники і на утеплений ґрунт. 
   13. Розчин, емульсії — приготування. 
 14. Рослини деревно-чагарникові та квіткові декоративні оформлення, підв’язування, підживлення, прополювання в парниках, мульчування і утеплення.
  15. Цибулини і бульбоцибулини квіткових рослин — сортування за розмірами, садіння, викопування.