Рокитнівський професійний ліцей

7122 Муляр; 7122 Пічник; 7133 Штукатур

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійного (професійно-технічного) навчального закладу

 Професія  – 7122   Муляр

Кваліфікація -  2 розряд

Кваліфікаційні вимоги:

 Повинен знати: основні види стінових матеріалів; способи приготування розчинів; способи пробивання гнізд та отворів у муруванні; правила розбирання мурування фундаментів, стін і стовпів; види стропів і захватних пристроїв; основні види такелажного оснащення; правила переміщання та складання вантажів малої маси.

  Повинен уміти: виконувати найпростіші роботи під час мурування та ремонту кам'яних конструкцій, будов, мостів, промислових і гідротехнічних споруд.  

Загальнопрофесійні вимоги

     Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Базова або неповна базова загальна середня  освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника

Будівництво:

  • будівництво завершених будівель;
  • цивільне будівництво;
  • інші будівельні роботи.

       Специфічні вимоги

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.

2. Стать: чоловіча, жіноча.

3. Медичні обмеження.

Професія – 7122     Муляр

Кваліфікація - 3 розряд.

Кваліфікаційні вимоги

  Повинен знати: основні властивості стінових матеріалів і розчинових сумішей, гідроізоляційних матеріалів для ізолювання фундаментів та стін; прості системи мурування й перев’язування швів; прийоми мурування; мурування простих стін; способи розстилання розчинової суміші на стіні, розкладання цегли та забутовки; вимоги до якості цегляного мурування та збірних залізобетонних конструкцій, що монтуються в кам’яних будовах; правила роботи пневматичним й електричним інструментом, що застосовується під час будівництва кам’яних будов та споруд; основні види деталей та збірних конструкцій, що застосовуються під час роботи; вимоги до якості мурування. 

   Повинен уміти: виконувати прості роботи під час мурування та ремонту кам’яних конструкцій будов, мостів і гідротехнічних споруд.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватися норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології.

       Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Муляр” 2- го розряду:

  - за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

  - за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією  „Муляр” 2-го розряду не менше 1 року.

  Наявність посвідчення стропальника у разі стропування вантажів: піддонів, контейнерів, вантажозахватних пристроїв тощо.

Сфера професійного використання випускника  

Будівництво:

  • будівництво завершених будівель;
  • цивільне будівництво;
  • інші будівельні роботи.

       Специфічні вимоги

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.

2. Стать: чоловіча, жіноча.

3. Медичні обмеження.

      Професія – 7122 Муляр

Кваліфікація: 4 розряд

Кваліфікаційні вимоги:

 Повинен знати: способи мурування стін середньої складності; способи мурування стін простої складності з одночасним облицюванням; способи мурування стін полегшених конструкцій;  способи мурування з склоблоків; способи монтажу збірних елементів та деталей середньої маси; армування цегляних стін та перегородок; способи стропування та запкріплювання елементів, що монтуються.

 Повинен уміти: вконувати роботи середньої складності під час мурування та ремонту кам’яних конструкцій будов, мостів, промислових та гідротехнічних споруд.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватися норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

є) знати інформаційні технології

Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти

 Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Муляр” 3-го розряду:

 – за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимого до стажу роботи;

 – за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією „Муляр” 3-го розряду не менше 1 року.

Сфера професійного використання випускника

Будівництво: будівництво завершене.

Специфічні вимоги

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.

2. Стать: чоловіча, жіноча.

3. Медичні обмеження.

Професія:  7122  Пічник

Кваліфікація:  пічник 2-3-го  розряду

Кваліфікаційні вимоги

   Повинен знати:основні вимоги до якості цегли та розчину;способи кладки фундаментів під печі; способи кладки тимчасових печей;прості системи перев’язування швів; способи розбирання облицьованих печей, лежаків та димових труб;   способи обладнання вертикальних розділок; види глин термостійких матеріалів,  їх властивості; способи чищення димаря, вентиляції, каміна, печі; підйомно-транспортні механізми та електрифіковані засоби; правила читання будівельних креслень.

  Повинен вміти:виконувати роботи під час кладки печей та труб; зачищати та шабрувати лицьові поверхні печей; розбирати вручну  фундаменти, цегляну кладку, готовити розчини, улаштовувати фундаменти, цементну стяжку, улаштовувати гідроізоляційні роботи, виконувати  нескладне мурування печей, камінів, вогнищ різного призначення, улаштовувати нескладні ремонти з очищенням, розбирати  за допомогою механізованого інструменту фундаменти, цегляну кладку, за допомогою механізованого інструменту готувати розчини; улаштовувати та замінювати пічне, плитове, каміне, котлове приладдя.

Загальнопрофесійні вимоги

  Повинен: раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; дотримуватися норм технологічного процесу; не допускати браку у роботі; знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків; володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності  та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

1. При  вступі  на навчання: базова, неповна базова або повна загальна середня освіта.

2. При підвищенні кваліфікації:базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  пічника 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.

3. Після закінчення навчання: повна   загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією пічника 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника

Будівництво. Спеціальні будівельні роботи.

Специфічні вимоги

1. Вік:  прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

3. Медичні обмеження відповідно до законодавства. 

Професія  - 7133    Штукатур

Кваліфікація: 2 розряд

Кваліфікаційні вимоги

      Повинен знати: види основних матеріалів, що застосовуються для виконання штукатурних робіт та виготовлення гіпсових плит для  коробів вентиляції;  найменування та призначення ручних інструментів та пристроїв; способи приготування розчинів, крім розчинів для штукатурки спеціального призначення та декоративних; способи підготування поверхонь під штукатурку.

    Повинен уміти: виконувати найпростіші роботи під час обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватися норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є)  знати інформаційні технології.

Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна, базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника

Загально-будівельні роботи.

Специфічні вимоги

1.  Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.

2. Стать: чоловіча, жіноча.

3. Медичні обмеження.

 

Професія - 7133  Штукатур

Кваліфікація: 3 розряд

Кваліфікаційні вимоги

  Повинен знати: властивості основних матеріалів і готових сухих розчинних сумішей, що застосовуються для виконання штукатурних робіт, призначення та способи приготування розчинів із сухих сумішей; склад мастик для кріплення сухої штукатурки; способи улаштування вентиляційних коробів.

  Повинен уміти:виконувати прості роботи під час обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки.

 Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)  використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

є)  знати інформаційні технології.

Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

 Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Штукатур” 2-го розряду:

  – за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

  – за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією „Штукатур” 2-го розряду не менше 1 року.  

 Наявність посвідчення такелажника в разі стропування  вантажів:   піддонів,   контейнерів,   вантажозахватних пристроїв тощо.

Сфера професійного використання випускника  

Загальнобудівельні роботи.

Специфічні вимоги

1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.

2. Стать: чоловіча, жіноча.

3. Медичні обмеження.