Рокитнівський професійний ліцей

7214 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А1", "А2", "В1"

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійного (професійно-технічного) навчального закладу 

Професія — 7241 “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування”

Кваліфікація — 2-ий розряд

Кваліфікаційні вимоги

   Повинен знати: основи електротехніки; будову і принципи роботи електродвигунів, генераторів, трансформаторів, комутаційної і пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів; основні види електротехнічних матеріалів, їх властивості і  призначення, правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи; назву, призначення і правила користування робочим та контрольно-вимірювальним інструментом і основні знання  про виробництво і організацію робочого місця;  прийоми і способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги;  правила надання першої  допомоги в разі ураження  електричним струмом;  правила охорони праці під час обслуговування електроустановок в обсязі ІІ кваліфікаційної групи;  прийоми і послідовність виконання такелажних робіт; основи електроматеріалознавства; основи технічного креслення; основи технічних вимірювань.

  Повинен  уміти: виконувати окремі нескладні роботи з ремонту і обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Монтувати і ремонтувати розподільні коробки клемників, запобіжних щитків і освітлювальної арматури.  Очищати і продувати стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей. Чистити  контакти і контактні поверхні.  Здійснювати оброблення, зрощування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В. Прокладати установочні проводи  і кабелі. Обслуговувати і ремонтувати сонячні і вітрові енергоустановки потужністю до 50 кВт. Виконувати прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування. Вмикати  і  вимикати  електроустаткування та  виконувати прості вимірювання.  Працювати з пневмо- і електроінструментом. Виконувати  такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги. Перевіряти і вимірювати  мегомметром опір ізоляції розподільної мережі, статорів і роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, вводів і виводів кабелів.

Загальнопрофесійні вимоги

 Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційної характеристики професії, робітники повинні:

-  раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

- дотримуватися норм технологічного процесу;

- не допускати браку у роботі;

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

- мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі у їх ремонті;

- знати та вміти застосовувати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти

 Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника

 Професії загальні для всіх видів економічної діяльності. Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання промислових підприємств, сільськогосподарського виробництва і електропобутових приладів.      

Специфічні вимоги

1. Вік: по закінченню навчання не менше 18 років.

2. Стать: чоловіча, жіноча.

3. Медичні обмеження. 

Професія - 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії "А1", "А2", "В1"

Керування машинами категорії А1 

    Завдання та обов’язки. Самостійно виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Комплектує машинно-тракторні агрегати. Виконує транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

 Виконує щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Визначає несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них.

  Читає нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин. Раціонально використовує пально-мастильні, гумотехнічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються. Ремонтує, складає і регулює вузли та агрегати середньої складності тракторів і сільськогосподарських машин із заміною окремих частин і деталей. Готує трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до зберігання.

  Дотримується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

 Повинен знати: правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських та інших машин; основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві; основні властивості пально-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються; методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-машиніста, шляхового листа та інших документів); норми продуктивності і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт; шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища.

 Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії А 1. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право керування тракторами цієї категорії. Без вимог  до стажу роботи.

     Примітки:

  1. Для роботи на нових тракторах тракторист-машиніст сільськогоспо-дарського виробництва повинен пройти цільове навчання у закладах професійно-технічної освіти.

 2. У разі підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва на машині певної марки в особливих відмітках посвідчення зазначається вид і марка машини.

    Керування машинами категорії А2

  Завдання та обов'язки. Самостійно виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності відповідно до вимог агротехніки та агротехнології. Виконує щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, які експлуатує. Визначає несправності тракторів, причіпних знарядь і машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються.

 Повинен знати: способи і особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки й агротехнології; експлуатаційні регулювання тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії; будову, принцип дії, вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; способи виконання слюсарних робіт під час експлуатації, технічного обслуговування і ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; технологічні регулювання сільськогосподарських та інших машин, що агрегатуються з тракторами цієї потужності.

 Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії А2. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право керування тракторами цієї категорії. У разі професійної підготовки за двома або кількома категоріями — без вимог до стажу роботи. За інших умов — стаж керування машинами категорії А1 не менше одного  року.

     Примітки:

  1. Роботи з технічної експлуатації та керування тракторами, додержання правил дорожнього руху та інші роботи, загальні для всіх категорій тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва і названі у кваліфікаційній характеристиці категорії А1, виконують трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва всіх кваліфікаційних категорій.

  2. Для роботи на нових тракторах тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва повинен пройти цільове навчання у закладах  професійно-технічної освіти.

 3. У разі підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва на машині певної марки в особливих відмітках посвідчення зазначається вид і марка машини.

     Керування машинами категорії В 1

 Завдання та обов'язки. Самостійно виконує сільськогосподарські (збиральні) роботи на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Виконує слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів. Дотримується правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів. Додержується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни та пожежної безпеки.

   Повинен знати: правила, способи і особливості виконання збиральних робіт на зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно із сучасними вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії, правила їх технічної експлуатації; шляхи та засоби запобігання втратам зерна під час збирання врожаю; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів; правила           і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

 Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії В1. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право керування машинами цієї категорії.                 У разі професійної підготовки за двома або кількома категоріями – без вимог до стажу роботи. За інших умов – стаж керування машинами категорії А 1 не менше одного року.

    Примітки:

  1. Роботи з технічної експлуатації та керування тракторами, додержання правил дорожнього руху та інші роботи, загальні для всіх категорій тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва і названі у кваліфікаційній характеристиці категорії А1, виконують трактористи-машиністи сільськогосподарського виробництва всіх кваліфікаційних категорій.

 2. Для роботи на нових самохідних сільськогосподарських машинах  тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва повинен пройти цільове навчання у закладах  професійно-технічної освіти.

  3. У разі підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва на машині певної марки в особливих відмітках посвідчення зазначається вид і марка машини.