Рокитнівський професійний ліцей

Бібліотека

Бунько Альона Ярославівна                  Бібліотекар

 Бібліотека – це той храм,

де завжди народжується і зберігається духовність.

Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали «дім життя»,

«притулок мудрості», «аптека для душі».

В. Сухомлинський

Бібліотека є обов'язковим структурним підрозділом закладу професійної (професійно-технічної) освіти і здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого процесів як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором ліцею.

 Основні завдання бібліотеки:

-бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу ліцею у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті;
-розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Введення в роботу бібліотеки новітніх технологій;
-формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з'ясування прав і обов'язків користувача, вихованням поваги до правил користувача бліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань;
-сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку;
-всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності педагогічного колективу популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї;
бібліотечно-інформаційне забезпечення інформаційних потреб користувачів;
-виховання в учнів інформаційної культури – прагнення до пошуку інформації, самостійного пошуку джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.

 Основні напрямки роботи:

-підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які включають найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; 
-формування бібліотечного фонду; 
-надання системної, цілеспрямованої допомоги учням в опануванні ними знань з основ наук і на цій основі формування особистості з високим рівнем громадянської свідомості, належним правовим і поведінковими нормами; 
-забезпечення реалізації таких принципів функціонування бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і кропітке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки; 
-формування в учнів вміння використання відкритого доступу до книжкових фондів, вміння читача вільно орієнтуватись в цілому комплексі джерел; 

-підвищення матеріальної бази бібліотеки.