Рокитнівський професійний ліцей

Методична робота

Лобач Альона Олександрівна  Методист ліцею

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Головне завдання сучасної закладу професійної (професійно-технічної) освіти — формувати різнобічно розвинену особистість, яка здатна адаптуватися в умовах постійних змін на ринку праці, має не лише знання, а й певні компетенції, що дозволять знайти рішення в будь-яких професійних ситуаціях. Зрозуміло, що будь-яка ідея так і залишиться лише ідеєю, якщо не буде підготовлений до її впровадження майстер виробничого навчання, викладач і, найголовніше, — методист. Тому основним завданням у роботі методиста є підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

Основні напрямки методичної роботи

Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

Основними напрямками методичної роботи є:

 • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
 • організація дистанційного навчання, опрацювання освітніх платформ;
 • організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів та майстрів виробничого навчання;
 • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників і вказівок;
 • вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість здобувача освіти;
 • організація виставок педагогічних досягнень педагогів новинок психолого-педагогічної та методичної літератури;
 • сприяння у розширенні сфер застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів та програмного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • допомога у підготовці педагогічних працівників до атестації.

Центрами навчально-методичної роботи у професійному ліцеї:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • методичні комісії;
 • школа «Молодого педагога».

З метою підвищення професійної майстерності педагогів використовуються різноманітні форми методичної роботи:

 • навчально-методичні конференції, збори, засідання методичної ради, засідання комісій з навчально-методичних питань;
 • семінари, вебінари, конференції, педагогічні читання з актуальних питань виховання і навчання, конкурси професійної майстерності;
 • відкриті та інструктивно-методичні заняття;
 • майстер-класи;
 • контрольні та взаємні відвідування занять;
 • виставки педагогічних досягнень педагогів;
 • аналітичні дослідження з питань методики навчання здобувачів освіти;
 • методичні консультації;
 • індивідуальна самоосвітня робота викладачів кафедр та циклових комісій;
 • індивідуальні та групові консультації із головами методичних комісій та викладачами з реалізації управлінських функцій або для надання конкретної методичної допомоги з питань планування роботи, визначення змісту, форм наукової, організаційно-методичної роботи.

Методичну роботу в ліцеї організовує методист ліцею Альона ЛОБАЧ.