Рокитнівський професійний ліцей

Психологічна служба

Кулакевич Лідія Вікторівна     Практичний психолог ліцею

    Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Законом України, Конвенцією про права дитини, чинним законодавством України та положенням про психологічну службу системи України, Етичним кодексом психолога.

Завдання діяльності практичного психолога Рокитнівськогопрофесійного ліцею:

– забезпечення якості і доступності психологічних послуг учням, батькам та працівникам ліцею;

– підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу;

– психологічна допомога учням та працівникам в кризових та стресових ситуаціях;

- попередження процесів дезадаптації, в тому числі і девіантної поведінки серед осіб, що навчаються;

– сприяння повноцінному розвитку особистості учнів, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і професійного саморозвитку;

– формування навичок психічної саморегуляції.

Діяльність психологічної служби включає головні напрямки:

– діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньомупроцесі, професійному самовизначенні;

– профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

– навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;

– консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

– зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

– просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.