Рокитнівський професійний ліцей

Виховна робота

Кушнір Ірина Степанівна    Заступник директора з навчально-виховної роботи ліцею

Виховна робота ліцею спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до Українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії, а також до культури народів інших національностей, які проживають в Україні, виявляє культуру міжетнічних і міжособистісних стосунків.

Головною метою виховної роботи є формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, людини з притаманними їй особистісними рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками і поведінкою, спрямованими на саморозвиток і самовдосконалення.
Процес виховання учнів ліцею - це система, яка поєднує в собі національно - патріотичне, професійне, правове, естетичне та моральне виховання; зв'язок планування, організації та аналізу виховної роботи; взаємодію учнівського та педагогічного колективів.
Учні  ліцею - активні учасники гуртків, клубів за інтересами.
Педагогічний колектив працює над реалізацією таких напрямків виховної роботи:
·створення умов для зміцнення здоров’я учнів, ведення ними здорового способу життя, застосування народних традицій;
  • плекання в учнів історичної пам’яті, національної свідомості та самосвідомості, гідності й гордості;
  • виховання в учнів високих моральних якостей, етичних, духовних цінностей, принципів народної і загальнолюдської моралі, милосердя;
  • формування в учнів патріотизму, високої громадянськості, широкого політичного кругозору; 
  • участь їх у громадській діяльності, політичному житті, зміцненні української держави;
  • виховання високої правосвідомості, правової культури студентів, формування поваги до Конституції України;
  • формування в учнів економічної, екологічної художньо-естетичної культури, готовності пізнавати і засвоювати естетично-духовні скарби рідного та інших народів;
  • виховання працелюбності, пошани до професійної праці, поваги до фізичної та розумової праці, активної і творчої трудової діяльності, формування професійної майстерності.
Виховний процес в ліцеї організовує заступник директора з навчально-виховної роботи Ірина КУШНІР.